OM OSS

Näringslivets engagemang är en grundsten i samhällsutvecklingen och de ville på ett enkelt sätt bidra till integration. Trollhättans Näringslivsråd tog därför initiativ till DoubleCup.

DoubleCup skapar integration och nätverkande genom personliga och enkla möten på arbetsplatser. Det sker vid en förutsättningslös fika mellan Framtidsguide (person från företag/organisation) och Kandidat (nyanländ i etableringsfasen eller asylsökande).

Framtidsguiden blir mentor för en timma. Med sina kunskaper och erfarenheter om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar kan frågor som Kandidaten har besvaras. Kanske har Framtidsguiden kontakter i sitt nätverk som kan hjälpa Kandidaten vidare både karriärmässigt och socialt?

DoubleCup har på senare tid lyfts fram av Sveriges Kommuner och Landsting, Västra Götalandsregionen samt fått visst genomslag i Europa. Projektet finns numera i Trollhättan, Tanum och Vänersborg samt fortsätter spridas och utvecklas. Vill du veta hur just du kan bli en del av DoubleCup-familjen eller ha ett erfarenhetsutbyte - hör gärna av dig!