ETT MÖTE OM FRAMTIDEN

I Sverige är det viktigt med både professionella och sociala kontaktnät. Att bygga upp det från grunden är svårt och det tar tid. Genom DoubleCup kan representanter från näringslivet anmäla sig som Framtidsguider och träffa en Kandidat för att bolla tankar och idéer om hur man ska ta sig an den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället när man är ny här.

Som Framtidsguide ställer du upp med en timme av din tid, en kopp kaffe och nyfikenhet för Kandidatens situation. Dina kunskaper och erfarenheter gör att du kan fungera som en Framtidsguide och kan svara på frågor och resonera tillsammans med Kandidaten om rätt steg in i framtiden.

Att prata med varandra och lära av varandra tror vi är bästa sättet till lyckad integration.