Arbetsförmedlingen

Om du som nyanländ vill gå på ett DoubleCup möte kontakta arbetsförmedlingen i din kommun:Arbetsförmedlingen Trollhättan

Anna Hertzman
anna.hertzman@arbetsformedlingen.se
010 - 487 30 63

Arbetsförmedlingen Vänersborg

Mikael Nilsson
mikael.r.nilsson@arbetsformedlingen.se
010 - 487 33 54

Arbetsförmedlingen Tanum

Carina Fransson
carina.j.fransson@arbetsformedlingen.se
010 - 486 31 56