Ett möte om framtiden

DoubleCup skapar integration och nätverkande genom personliga och enkla möten på arbetsplatser. Det sker vid en förutsättningslös fika mellan Framtidsguide (person från företag/organisation) och Kandidat (nyanländ i etableringsfasen eller asylsökande).

Framtidsguiden blir mentor för en timma. Med sina kunskaper och erfarenheter om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar kan frågor som Kandidaten har besvaras. Kanske har Framtidsguiden kontakter i sitt nätverk som kan hjälpa Kandidaten vidare både karriärmässigt och socialt?

Varför DoubleCup?

I Sverige är det viktigt med både professionella och sociala kontaktnät. Att bygga upp det från grunden är svårt och det tar tid. Att prata med varandra och lära av varandra tror vi är bästa sättet till lyckad integration.

Följ DoubleCup på Facebook!